Меню Закрити

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності (далі – Політика) встановлює правила використання персональної інформації, одержуваної від користувачів сайту (далі – Користувачі) адміністратором сайту https://europortal.biz.ua/ (далі – Компанія).

Ця Політика конфіденційності застосовується до всіх Користувачів Сайту. Усі терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Політики тлумачаться згідно з чинним законодавством України. Користувачі прямо погоджуються на обробку своїх персональних даних, як це описано в цій Політиці. Використання Сайту означає вираз Користувачем беззастережної згоди з Політикою і зазначеними умовами обробки інформації.

Користувач не повинен користуватися Сайтом, якщо Користувач не згоден з умовами Політики.

Персональна інформація, яку обробляє Компанія

 • Сайт збирає, одержує доступ і використовує у визначених Політикою цілях персональні дані Користувачів, технічну та іншу інформацію, пов’язану з Користувачами.
 • Технічна інформація не є персональними даними. Компанія використовує файли cookie, які дозволяють ідентифікувати Користувача. Cookies – це текстові файли, доступні Компанії, для обробки інформації про дії Користувача, включаючи інформацію про те, які сторінки відвідував Користувач і про час, який Користувач провів на сторінці. Користувач може відключити можливість використання файлів cookies в настройках браузера.
 • Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.
 • Під персональними даними Користувача розуміється інформація, яку Користувач надає Компанії при заповненні заявки на Сайті та подальшому використанні Сайту. Обов’язкова для надання Компанії інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
 • Компанія також може обробляти дані, зроблені загальнодоступними суб’єктом персональних даних або підлягають опублікуванню або обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону.
 • Компанія не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Компанія виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію про себе і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

Цілі обробки персональної інформації Користувачів

 • Головна мета Компанії при зборі персональних даних — надання інформаційних, консультаційних послуг Користувачам. Користувачі погоджуються з тим, що Компанія також може використовувати їх персональні дані:
  • Ідентифікація сторони у межах наданих послуг;
  • Надання послуг та клієнтської підтримки за запитом Користувачів;
  • Поліпшення якості послуг, зручності їх використання, розробка та розвиток Сайту, усунення технічних неполадок або проблем з безпекою;
  • Аналіз для розширення і вдосконалення послуг, інформаційного наповнення та реклами послуг;
  • Інформування Користувачів про послуги, цільовому маркетингу, оновленні послуг та рекламних пропозиціях на підставі інформаційних уподобань Користувачів;
  • Таргетування рекламних матеріалів; розсилки індивідуальних маркетингових повідомлень за допомогою електронної пошти, дзвінки та SMS;
  • Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
 • Компанія використовує технічну інформацію знеособлено в цілях, зазначених в пункті 2.1.

Умови та способи обробки персональної інформації Користувачів і її передачі третім особам

 • Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних шляхом надсилання заявки (будь-який письмовий запит, що містить контактні дані).
 • Обробка персональних даних Користувача означає збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача.
 • Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб
 • Компанія має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у наступних випадках:
  • Користувач висловив згоду на такі дії;
  • Передача необхідна для використання Користувачем певної послуги Сайту або для виконання певного договору або угоди з Користувачем;
  • Передача уповноваженим органам державної влади України з підстав і в порядку, встановленими законодавством України;
  • З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови договорів і угод з Компанією, справжню Політику, або документи, що містять умови використання конкретних послуг;
  • В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Компанії.

Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача

 • Компанія приймає необхідні та достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

Вирішення спорів

 • Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, регульованих цією Політикою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права.
 • Дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів є обов’язковим.

Додаткові умови

 • Компанія має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.
 • Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 • Продовження використання Сайту після внесення таких змін підтверджує згоду Користувача з такими змінами.