Меню Закрити

Інтеграційна допомога в Польщі: допомога для біженців і осіб, що отримали захист

Ситуації, при яких іноземці потрапляють в Польщу, бувають різними. А якщо виїжджати з батьківщини довелося поспіхом, нерідко кинувши майно і, як наслідок, опинившись у складному фінансовому становищі. Багато з таких осіб можуть розраховувати на статус біженця чи отримати міжнародний захист. От тільки грошей в гаманці від цього не додасться, а годувати сім’ю потрібно. Для таких іноземців Польща пропонує різні види інтеграційних допомог у 2023 році, про які й поговоримо в цьому матеріалі.

Інтеграційна допомога в Польщі

Хто може розраховувати на інтеграційні допомоги

У Польщі існує Закон про соціальну допомогу, який у статті 91 прямо вказує на осіб, які можуть розраховувати на розглянуті субсидії та допомоги. Art.91. Ustawa o pomocy społecznej. Заява іноземця про допомогу

 • Іноземці, які:
  • отримали статус біженця або додатковий захист в Республіці Польща, або
  • прибувають на територію Республіки Польща на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого у зв’язку з обставинами, зазначеними у пп. «c» і «d», п. 1, 1 ч., ст. 159 Закону про іноземців, іменовані надалі «іноземці», можуть розраховувати на допомогу, яка надається для підтримки процесу їх інтеграції, далі іменується як «допомогу іноземцю».

Тут же звернемося до Закону про іноземців, щоб зрозуміти про кого йде мова у п. 2, ч. 1 вищенаведеного НПА. Art.159. Ustawa o cudzoziemcach. Умови надання дозволу на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї

 • Дозвіл на тимчасове проживання з метою возз’єднання сім’ї видається іноземцю, якщо він відповідає всім наступним умовам:
  • у зв’язку з наданням йому статусу біженця,
  • у зв’язку з наданням додаткового захисту.

Як видно, в обох випадках мова йде про біженців та осіб, які отримали додатковий захист. Однак у першому випадку це строкові статуси, запитані (і надані) з-за відповідних обставин, а у другому карти побиту по возз’єднанню сім’ї, отримані у зв’язку з отриманням цих статусів. Спрощуючи, можна говорити, що розраховувати на інтеграційну допомогу можуть біженці / отримали захист і їх сім’ї. При цьому різниця цих категорій принципова, оскільки кожна їх них подає заяву на допомогу свого виду (свій бланк).

У законодавстві підкреслюється, що розраховувати на допомогу можуть тільки ті іноземці, які вже отримали необхідні статуси, а не знаходяться в процесі їх оформлення.

Часто в джерелах можна зустріти інформацію, що до категорії осіб, що мають право розраховувати на допомогу, належать і власники карт сталего побиту і карт довгострокових резидентів ЄС. У певному сенсі це вірно, оскільки володарі ПМП мають право на всі ті ж пільги, що й громадяни Польщі. Розраховувати на допомогу, опинившись у складній ситуації, вони можуть, але їх можливості значно ширші, ніж у біженців.

Індивідуальні програми інтеграції

Саме так — indywidualnego programu integracji (IPI) – називають у Польщі сукупність різних заходів, спрямованих на допомогу іноземцям. Вже в самій назві підкреслюється, що кожен випадок може бути розглянуто в індивідуальному порядку, але все ж є і деякі загальні аспекти.

Грошова інтеграційна допомога (Świadczeń pieniężnych)

Надається для покриття витрат на проживання, у тому числі придбання їжі, одягу, взуття, засобів особистої гігієни тощо, а також для вивчення польської мови.

Розмір допомоги встановлюється в індивідуальному порядку, згідно з потребою, а також можливостями конкретного повіту. Але сума повинна знаходитися у встановлених межах: від 647 до 1376 злотих на людину в місяць до 01.01.2022, а далі розмір допомоги збільшиться на межу з 721 до 1450 злотих.

Розраховувати на допомогу можуть особи, чий дохід (на одного члена сім’ї) виявився нижче т. н. критерію прибутковості. Нагадаємо, що на цей час це 701 злотий для самотнього іноземця або по 528 злотих на одного члена сім’ї, якщо в сім’ї більше 1 людини. З 01.01.2022 ці параметри зростуть до 776 і 600 злотих відповідно.

Періодична допомога (Zasiłek okresowy)

Ці виплати належать зазначеним особам у випадках тривалих захворювань, інвалідності, неможливості працевлаштування і т. д.

Розмір допомоги обчислюється як різниця між вищевказаними критеріями прибутковості і фактичним доходом, але не перевищуючи величини критерію прибутковості (701 і 528 злотих до 2022 року, і 776 і після 600). При цьому допомога не може бути нижче 20 злотих або нижче 50% зазначеної різниці.

І розмір, і період виплат визначається в індивідуальному порядку.

Цільова індивідуальна допомога (Zasiłek celowy)

В цьому випадку мова йде про цільове транш, необхідному іноземцям для покриття життєвих потреб. Зокрема, це можуть бути витрати на харчування, придбання одягу, ліків, палива, предметів побуту, на дрібний ремонт і т. д.

Ні умови, ні розмір таких виплат не вказуються, тому що в кожному випадку визначаються повятами індивідуально.

Негрошові варіанти інтеграційної допомоги

Крім перерахованого іноземці в зазначених статусах можуть розраховувати на:

 • Допомога в соціальній адаптації.
 • Юридичні, психологічні, сімейні консультації.
 • Оплати медичних внесків.
 • Допомога в комунікації з необхідним державними та муніципальними службами й т. д.

Все це надається повятами й так само має свій регіональний характер. Точні параметри можна уточнити тільки у муніципалітеті за місцем проживання (саме за місцем проживання / перебування і приймається рішення про видачу, навіть якщо іноземці розміщені в спеціальних центрах утримання мігрантів).

Як оформити інтеграційна допомога

З точки зору пояснень, оформлення виплат виглядає дуже просто:

 1. Необхідно звернутися з відповідною заявою до старості, у Повітовий центр підтримки сім’ї (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) за місцем проживання.
 2. Зробити це необхідно протягом 60 днів з моменту отримання статусу біженця чи міжнародного захисту.

Залишиться тільки дочекатися рішення повіту. Однак на практиці ситуація ускладнюється відсутністю формалізованого підходу. В більшості випадків і сам факт призначення допомоги / субсидій, та їх розміри, і періоди виплат визначаються за дуже суб’єктивним, індивідуальним параметрам.

За великим рахунком, все, що вимагається від іноземця – визначити чи підходить він для отримання допомоги, і якщо так — подати заяву. Далі, повторимося, залишиться тільки чекати рішення.

Бланки заяв на інтеграційні допомоги

Бланки (зразки) заяв, як вже говорилося, різні для кожної ситуації. Ми запропонуємо їх загальним переліком, а кожен повинен сам вибрати відповідний для себе. Зверніть увагу, бланки чітко встановлені законодавчо, і є додатками до відповідного нормативно-правового акту.
Бланки заяв на різні види допомоги:

Подати заяву можна особисто в Повітовий центр підтримки сім’ї, але в багатьох місцевостях налагоджений і онлайн-метод передачі даних, у т. ч. електронною поштою. З’ясувати спосіб у конкретному повіті можна на офіційних ресурсах місцевості.

Інші види допомоги для біженців та осіб, які отримали захист

На дані види допомоги так само можуть розраховувати розглянуті особи, проте вони навмисно винесені в окремий розділ, т. к. не відносяться безпосередньо до інтеграційного розряду, та отримувати їх можуть не лише біженці та отримали захист, але й інші категорії іноземців і громадян.

Продовольча допомога (Pomoc żywnościowa)

Це кілька різних видів допомоги для людей, які потрапили в скрутне становище. Найбільш поширена програма «iłek w szkole i w dom» (Харчування в школі й вдома), що представляє собою доставку продуктів або субсидію на їх придбання.

Програма так само має регіональні відмінності, але, як правило, розраховувати на неї можуть люди, чий дохід не перевищує 150% від величин критерію прибутковості, тобто:

 • до 2022 року це 1051,50 злотих, а після 1164 злотих на самотньої людини, або
 • до 2022 року 792 злотих, а після 900 злотих на кожного члена сім’ї, якщо в сім’ї більше однієї людини.

Прерогатива віддається дітям і старим, але, при наявності коштів в муніципалітетах, може бути застосована і до інших членів сім’ї.

Продовольча допомога від громадських організацій

В деяких місцевостях працюють і громадські організації, що надають додаткову допомогу у вигляді продовольчих наборів або готових обідів. Дохід у цих випадках припустимо декілька вище – на 220% критерію прибутковості, тобто:

 • до 2022 року це 1542,20 злотих, а після 01.01.22 1707,20 злотих на самотньої людини, або
 • до 2022 року 1161,60 злотих, а після 01.01.22 1320 злотих на члена сім’ї, якщо сім’я складається з більш ніж однієї людини.

Розподілом допомоги займаються недержавні, в т. ч. загальноєвропейські організації, але підтвердження доходу відбувається через ті ж структури муніципалітетів.

Висновок

Опинитися на чужині без засобів до існування – важко. Однак програми допомоги в Польщі існують і на них щорічно виділяються мільярдні кошти. Звичайно, це не ті виплати, на які можна безбідно жити в РП, але й мета у них інша – дати можливість інтегруватися в суспільстві, знайти своє місце, свої доходи, і для цього надається все необхідне.

Головне не губитися і знати про своїх можливостях і правах. Якщо така необхідність існує, звертайтеся в муніципалітети – там повинні детально підказати про наявні в даній місцевості варіантів допомоги.

Фінансова допомога в Польщі: Відео

Також по темі: