Меню Закрити

Як оформити інвалідність у Польщі

Людям з обмеженими можливостями часто не обійтися без сторонньої допомоги. Це може стосуватися і дітей, і дорослих, в тому числі й іноземців, які приїхали в Польщу на тривалий термін для роботи, навчання або з інших причин. Наявність офіційної інвалідності дасть право на певні умови праці, допомоги, пільги та ще велика кількість різних можливостей. Однак, щоб використовувати статус, його необхідно спочатку встановити. Тому, як оформити інвалідність у Польщі у 2024 році й буде присвячена дана стаття.

Як оформити інвалідність у Польщі

Групи і типи інвалідності в Польщі

Насамперед необхідно розділити існуючі в РП інвалідності на дві великі категорії:

 • Для дітей до 16 років.
 • Для осіб старше 16 років.

Це принципове питання, тому що від нього залежать і способи оформлення інвалідності (niepełnosprawności), та які видаються документи, і наявні можливості.

Інвалідність до 16 років

До досягнення шістнадцятиріччя статус інваліда надається на певний строк, але не пізніше ніж настане вказаний вік. Підставами для отримання статусу є:

 1. Порушення фізичного та/або психічного здоров’я.
 2. Очікування, що наявні порушення триватимуть не менше 12 місяців.
 3. Дитині потрібен догляд і допомогу в задоволенні основних життєвих потреб, що перевищують рівень догляду і підтримки, необхідних дітям того ж віку без відповідних порушень здоров’я.

Для отримання статусу інвалідності необхідно, щоб виконувалися всі три зазначених умови. При цьому інший градації / класифікації у інвалідів до 16 років не існують. У всіх однакові права та можливості.

Інвалідність після 16 років

Це вже «доросла» niepełnosprawność. Існують три групи такий інвалідності:

 1. Znaczny (значний ступінь).
 2. Umiarkowany (помірний ступінь).
 3. Lekki (легкий ступінь).

У всіх цих груп свої підстави та умови. Розглянемо кожну з них окремо.

1 група. Значний ступінь – Znaczny

До цієї категорії належать особи, які:

 • Не можуть працювати і потребують постійного або довгостроковому догляду і допомоги інших людей для виконання своїх соціальних ролей з-за нездатності жити самостійно.
 • Здатні працювати, але виключно в захищених умовах зайнятості (w warunkach pracy chronionej), і вимагають постійного або тривалого догляду і допомоги інших людей для виконання соціальних ролей з-за нездатності до самостійного життя.

На відміну від умов інвалідності осіб до 16 років, коли необхідне виконання всіх зазначених умов, тут і далі (для всіх категорій інвалідності осіб старше 16 років) достатньо однієї з перерахованих умов для отримання статусу інваліда в Польщі відповідної групи.

Необхідно пояснити поняття «роботи в захищених умовах зайнятості». Як правило, мова йде про робочі місця, нерідко цілі підприємства, спочатку і спеціально підготовлених для інвалідів. Умови існування таких підприємств встановлені законодавчо, вони окремим чином сертифікуються і контролюються Трудовою інспекцією та іншими наглядовими органами.

Одночасно, особи зі значним ступенем інвалідності можуть працювати на звичайних підприємствах, якщо для них будуть створені умови на конкретному робочому місці, або віддалено.

Потрібно сказати кілька слів і про «нездатність жити самостійно». Це означає порушення працездатності організму до такого ступеня, що виникає неможливість задовольнити основні життєві потреби без допомоги інших людей (самостійно обслуговувати себе, обмежено або відсутній рух, спілкування тощо).

2 група. Помірний ступінь інвалідності – Umiarkowany

Для цієї категорії характерні наступні ознаки: ці люди не можуть працювати або здатні на роботу тільки в захищених умовах зайнятості, а також вимагають тимчасової або часткової допомоги для виконання своїх соціальних ролей.

Що стосується роботи, то тут все повністю збігається зі значним ступенем, включаючи роботу в захищених умовах. Вся різниця в типі необхідного догляду. У разі помірного ступеня мова йде про тимчасову або часткової допомоги.

3 група. Легкий ступінь — Lekki stopień niepełnosprawności

В цьому випадку інвалід повинен відповідати хоча б одній з двох умов:

 1. Є порушення організму, значно знижують працездатність, у порівнянні зі здатністю людини аналогічної професійної кваліфікації в повному розумовому й фізичному стані.
 2. У наявності порушення фізичної форми тіла, обмеження у виконанні соціальних ролей, які можна компенсувати за допомогою ортопедичного устаткування, технічних і інших допоміжних засобів.

З усього перерахованого випливає, що:

Інвалідність у Польщі – це нездатність індивіда в повній мірі виконувати свої соціальні ролі, тобто користуватися своїми правами й виконувати обов’язки в повсякденному житті в суспільстві, в порівнянні з особами, що не володіють подібними проблемами зі здоров’ям, які перебувають у тих же соціальних умовах. А ступінь інвалідності – це рівень неможливості виконання таких ролей.

Номери груп інвалідності ми вказали виключно для наочності. Зараз у Польщі нумерація ступенів непрацездатності не застосовується.

Документи, що підтверджують інвалідність

Класифікація польських документів про інвалідність має важливе значення, оскільки від типу залежать способи та черговість їх отримання.

Довідка про інвалідність

Незважаючи на те, що в розмовній мові саме так – довідкою (свідоцтво, рішення, висновок) про інвалідність іноді називають будь-який документ, пов’язаний з присвоєнням статусу, юридично цей термін відноситься до єдиного й чітко визначеному випадку.

Orzeczenie o niepełnosprawności (довідка про інвалідність) – це документ, що підтверджує статус інваліда в Польщі, який видається особі до 16 років. Тобто у випадках, коли, крім іншого, не визначається ступінь інвалідності.

Довідка про ступінь інвалідності

Це документ, що підтверджує статус інвалідності для тих, кому понад 16 років. Вже з назви видно, що визнання статусу відбувається відразу з визначенням ступеня інвалідності, тобто не знадобитися спочатку встановлювати сам факт непрацездатності, і лише потім визначати його рівень, а одразу приймається рішення про присвоєння Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Довідка про надання пільг і допомог

Мова йде про документ, що дає інвалідам віком від 16 років, право на різні пільги і допомоги. Видається на підставі раніше прийнятого рішення про присвоєння ступеня інвалідності.

Відповідно, без нього розраховувати на пільги та допомоги не доводиться. Отримання Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień є наступним етапом після оформлення Довідки і ступеня інвалідності.

Ідентифікаційна карта інваліда (Legitymacja osoby niepełnosprawnej)

Це посвідчення особи інваліда (пластикові ID-картка), що підтверджують наявність прав на додаткові пільги, відповідні статусу. Legitymacja osoby niepełnosprawnej видається на підставі одного з вищеперелічених документів, або судового рішення про присвоєння статусу інваліда.

Іншими словами, статус спочатку повинен бути визначений, а потім, на цій підставі, можна отримати картку інваліда. Використовується у повсякденному житті для пред’явлення за необхідності.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Для чого потрібен статус інвалідності / непрацездатності

Кінцевою метою отримання статусу інваліда є підтвердження прав, пільг і допомоги, визначених на підставі польського законодавства. Основними з них є:

 • Професійна реабілітація, спеціальне працевлаштування з використанням строго визначених привілеїв (наприклад, право на додаткову відпустку, більш тривалі перерви в роботі, скорочений робочий день), можливість підтримки економічної або сільськогосподарської діяльності.
 • Соціальна реабілітація, тобто можливість участі у трудовій терапії, що проводиться в майстернях з трудотерапії, можливість реабілітації в спеціальних установах.
 • Співфінансування придбання ортопедичного обладнання, допоміжних технічних засобів, що полегшують функціонування даної людини.
 • Податкові пільги, знижки на зв’язок, звільнення від плати за радіо і телебачення.
 • Соціальні, лікувальні, терапевтичні та реабілітаційні послуги, що надаються установами соціального забезпечення, НУО та ін.
 • Пільги при паркуванні (паркувальні картки – право на спеціальне розміщення автотранспортних засобів).
 • Право на допомогу по догляду та інші сімейні допомоги, а також на пенсії по інвалідності.

Останній випадок – пенсії та допомоги по інвалідності, розглянемо у кінці статті більш детально.

Хто займається визнанням інвалідності

Для присвоєння статусу інваліда в Польщі існують спеціальні органи — Комісії по оцінці інвалідності (Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności). Комісії бувають двох рівнів:

 • повятові;
 • воєводські.

Первинне звернення завжди здійснюється в повятові комісії. Воєводські існують тільки для апеляції на рішення муніципальних інстанцій.

Комісії по встановленню інвалідності складаються мінімум з двох осіб, з яких один (голова) обов’язково повинен бути лікарем. Другий може бути педагог, психолог, соціальний працівник, консультант з питань кар’єри або інший лікар. Максимальне число членів комісії не регламентується. Ці комісії займаються як присвоєнням статусу інваліда, ступеня інвалідності, так і рішенням про надання пільг і допомог.

Звернення відбувається за місцем проживання. Виключення робиться тільки:

 • бездомним;
 • відсутнім більше 2-х місяців у місці постійного проживання за лікування або за сімейними обставинами;
 • знаходяться в місцях позбавлення волі;
 • перебувають у центрах допомоги або соціальних будинках.

Адреси повятових та воєводських комісій.

Чи можуть у Польщі бути визнані інвалідами іноземці

Це можливо, проте своя специфіка в присвоєнні статусу іноземця є. Основна проблема пов’язана з відсутністю детального законодавчого регулювання питань з інвалідами-іноземцями. Документи інших країн у Польщі не визнаються і проходити комісію необхідно незалежно від наявності статусу інваліда, виданого іншою країною.

Головна складність полягає в законодавчій нормі подачі заяви за місцем постійного проживання. Саме в цій фразі корінь невизначеності. Якщо з іноземцями, що мають сталий побит або карти довготермінового резидента ЄС, проблем не виникає – заяви у них приймають беззастережно з володарями часовего побиту або національних віз ситуація була складнішою.

Повятові комісії стверджували, що право на тимчасове перебування не може встановлювати постійне місце проживання, що називається, за визначенням, а значить у них (комісій) немає підстав приймати документи від таких іноземців. Заяви залишалися без розгляду. Причому це стосувалося навіть до ситуацій, коли дитина-інвалід мала польське громадянство або ПМЖ, але у батьків / опікунів поки був тільки тимчасовий побит.

Приблизно з 2018 року питання стало все голосніше підніматися, в тому числі омбудсменом і юристами. Ініціювалися судові розгляди, що закінчилися на користь іноземців. На жаль, корективи в законодавство так і не внесено, проте документи в іноземців з тимчасовим перебуванням приймати сталі. Підставою є судовий прецедент. Зокрема, у випадку виникнення проблем варто посилатися на судове рішення Краківського воєводського Адміністративного суду (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie) № III SAB/Kr 86/18 від 11.09.2018 року.

Нагадаємо, що в Польщі не зафіксовано законодавчо прецедентне право, та зазначене рішення не є джерелом права. Одночасно, рішення не оскаржувалось, інших нормативно-правових актів, що регулюють це питання, поки що не існує, а значить суди нижчих інстанцій будуть застосовувати його в якості зразка дій.

На практиці для іноземців це означає одне – у більшості випадків документи повинні прийняти, а у випадку відмови можна буде оскаржити рішення в суді. При цьому, мати мельдованіє (прописку) іноземець зобов’язаний, саме воно підтверджує факт проживання, а не договір оренди або аналогічний.

Підсумуємо. Ймовірність благополучного результату подачі заяви на присвоєння інвалідності залежно від статусу іноземця:

 • Сталий побит і довгострокові резиденти ЄС – документи приймають без проблем
 • Карти тимчасового перебування та довгострокові національні візи – документи стали приймати, шанс відмови мінімальний
 • Шенгенські візи, безвізовий режим – ймовірність відмови дуже велика, через короткі терміни перебування

Залишається одна проблема – подача під час “перебування на штампі”, тобто в процесі очікування рішення по карті побиту. На жаль, тут поки що немає якої-небудь визначеності, і ситуації бувають різні. Уточнити цей момент варто безпосередньо в комісії свого повіту.

Які документи потрібні

І для довідки про інвалідність (до 16 років), та для довідки для визначення ступеня інвалідності (після 16 років) необхідно надати наступний пакет документів:

 • Заяву. У кожному разі це свій бланк. Взяти внесек можна в повятовій комісії, у т. ч. на сайтах цих повятів або воєводств. Для прикладу можна подивитися бланки Люблінського воєводства (до 16 років і старше 16 років), однак краще використовувати ті, що надає конкретна комісія.
 • Декларація подає про правдивість наданих даних та попередження про відповідальність за подачу неправдивих показань. Це може бути як окремий документ, так і частину вищевказаної заяви.
 • Медичні карти (амбулаторні, зі стаціонарів, додаткові аналізи, консультації, дослідження тощо).
 • Медична довідка від лікаря, під чиїм наглядом перебуває здобувач статусу інваліда, видана не пізніше ніж за 30 днів до подання заяви до комісії. Для дітей і дорослих довідки відрізняються, але видає лікар повинен бути в курсі змісту даного документа.
 • Всі інші документи, що мають відношення до визначення факту і/або ступеня інвалідності.

Для отримання довідки на отримання пільг та допомог:

 • Заява (приклад бланка).
 • Медичні карти та інші профільні документи.
 • Довідка про встановлення ступеня інвалідності.

Для отримання ID-карти:

 • Заява (приклад бланка).
 • Актуальна фотографія 3,5 х 4,5 см.
 • Рішення комісії про присвоєння інвалідності.

Крім цього, комісія має право запитати додаткові відомості, які претендент або його представник зобов’язані надати в рамках визначеного комісією терміну.

Встановлення інвалідності в Польщі

З урахуванням всього вищесказаного, складемо покрокову інструкцію отримання інвалідності в Польщі:

 1. Зберіть необхідний пакет документів, заповніть заяву.
 2. Зверніться в повятову комісію за місцем реєстрації. Назви структур можуть бути різними – і просто Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności або Powiatowy Zesplowy Orzekajacych, і входять в інші організаційні одиниці, наприклад, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) або Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) і т. д.
 3. Дочекайтеся перевірки документів та можливих вимог про донесення чи виправлення відомостей.
 4. Пройдіть медичний (проводиться в комісії). У виняткових випадках, за рішенням голови комісії, огляд може бути дистанційним, або проводитися на підставі документів, а при неможливості транспортування хворого – в місці його перебування.
 5. Дочекайтеся розгляду запиту. Проводиться протягом 30 днів. У складних випадках термін може бути збільшений до 60 днів. Однак призупинення розгляду, затримка у наданні відомостей і т. п. випадки можуть продовжити цей період.
 6. Отримайте рішення комісії. У разі негативної відповіді, надається відповідний документ з обґрунтуванням прийнятого рішення. У разі позитивного – видається довідка про інвалідність / про присвоєння ступеня інвалідності.

При необхідності отримання довідки для пільг і допомог, подайте новий пакет документів в ту ж комісії. У такому випадку порядок схожий з описаним, але огляд вже не потрібно, а терміни, як правило, значно менше.

Замовлення ID-карти відбувається через ту саму комісію, шляхом подання заяви, фото та довідки про інвалідність / ступеня інвалідності.

Оскарження довідки про інвалідність

Апеляція на рішення повятової комісії подається до воєводської. Зробити це необхідно протягом 14 днів з моменту отримання рішення.

Подається апеляція не безпосередньо на воєводство, а через тугішу повятову комісію, що і приймала рішення. Це важливий момент, оскільки протягом перших 7 днів після отримання даних про апеляції повятова комісія має право сама переглянути прийняте раніше рішення, і таким чином закрити питання.

Можна апелювати й рішенням воєводської комісії. Для цього протягом 30 днів подається заява у Суд з трудових і соціальних питань (do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych). Однак і в такому випадку, звертатися безпосередньо в суд не потрібно – заява до суду подається через ту ж воєводської комісії.

Допомога по інвалідності

Допомог, так або інакше пов’язаних з інвалідністю, у Польщі велика кількість. У кожного є свої підстави, свої правила призначення. Перелічимо найбільш поширені:

 • Сімейна допомога (Zasiłek rodzinny). Призначається сім’ям, чий дохід на особу не перевищує 674 злотих. При цьому, якщо в сім’ї є інвалід, то дохід на особу не повинен перевищувати 764 злотих. До 5 років на дитину виплачується 90 злотих, від 5 до 18 років — 124 злотих, а в період від 18 до 24 років – 135 злотих в місяць.
 • Допомога по догляду (Zasiłek opiekuńczy). Виплачується дітям до 16 років, інваліду старше 16 років при важкій формі, при помірної (середньої) формі, якщо інвалідність виникла до 21 року, а також особам старше 75 років. Складає 215,84 злотих в місяць.
 • Спеціальна допомога по догляду (Specjalny zasiłek opiekuńczy). Складає 846,42 злотих в місяць і виплачується сім’ям, які здійснюють догляд за інвалідом, якщо їх дохід не вище 764 злотих на кожного члена сім’ї.
 • Допомога по догляду у зв’язку зі звільненням з роботи або іншої оплачуваної діяльності (Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej). Досить цікава допомога в 1830 злотих в місяць для батьків дітей-інвалідів, що залишилися без роботи. Проте існує досить строгий перелік умов для оформлення виплат, в т. ч. тип звільнення (скорочення, ліквідація підприємства, але не «власне бажання», або порушення трудового права).
 • Співфінансування реабілітаційних заходів та/або обладнання. Може скласти до 100% вартості, але в кожному випадку визначається окремо, з урахуванням наявних доходів та інших обставин.
 • Співфінансування усунення бар’єрів для життя. Наприклад, будівництво пандуса і т. п. Становить до 95% вартості, і так само визначається в індивідуальному порядку.
 • Якщо інвалідність виникла із-за нещасного випадку на роботі, то існує можливість отримати одноразову компенсацію, яка залежить від рівня заробітної плати.

Крім загальнонаціональних виплат, існують свої програми на рівні муніципалітетів. У будь-якому випадку, щоб точно визначити наявні можливості, потрібно звертатися з документами в місцеве відділення ZUS.

Зверніть увагу, що перераховані тільки допомоги, побічно пов’язані з розглянутою темою. Прямі пенсії по інвалідності вкажемо далі в окремому розділі.

Пенсія по інвалідності

Пенсії призначаються інвалідам, повністю втратив працездатність. Можна вказати на два основних випадки:

 1. За станом здоров’я (Renta z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia). Мова про те, що інвалід почне отримувати належну йому пенсію, якщо він досяг пенсійного віку. Однак для її отримання необхідно відповідати цілому ряду параметрів, включаючи виплати в ZUS до настання інвалідності. Повні перелік умов можна подивитись у файлі.
 2. У зв’язку з нещасним випадком на роботі або професійним захворюванням (Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową). В принципі, все в назві – це систематичні виплати, пов’язані з інвалідністю, що з’явилася з-за нещасного випадку на роботі. Умови оформлення можна побачити в документі.

Крім цього, пенсії можуть призначатися на постійній основі, якщо шансу на одужання немає, а також на тимчасову, до моменту одужання. Існують окремі програми оплати навчання інвалідів для зміни професії.

Життєві труднощі у людей з інвалідністю – незаперечний факт. Це відноситься і до Польщі, і до будь-якої іншої країни. Проте в РП існує досить серйозна соціальна підтримка таких людей.

Оформити допомогу не завжди просто, але можливо. Сподіваємося, що змогли хоч трохи полегшити життя людям з обмеженнями та їх рідним, консолідувавши цю докладну інформацію. Здоров’я всім, і довгих років життя!

Також по темі: